Wie is online

We hebben 55 gasten en één lid online

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) kunt u niet meer zonder meer De Schakel lezen of het fotoalbum bekijken.
Hiervoor moet u eerst inloggen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij onze voorzitter.

Dhr. W.J. Jolink 0638104632

Log in om "De Schakel" te lezen of om het fotoalbum te bekijken..

Welkom op de voorpagina van de website van de Protestanste gemeente te Gendringen-Bontebrug.

Hier kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Wij weten dat deze site nog lang niet af is, dus als u nog informatie of aanmerkingen hebt neem dan even contact op met:

postmaster@pg-gendringen-bontebrug.nl

 

Wij zijn een groene kerk.

Voor informatie hierover klik hier.

De belangrijkste taak van het College van Kerkrentmeesters is het beheren van alle materiële zaken, uitgezonderd de diaconale, van onze gemeente, zoals financiën, gebouwen en begraafplaatsen. Verder vertegenwoordigen voorzitter en secretaris van het college  onze kerkelijke gemeente bij de uitvoering van rechtshandelingen.

Opsomming van de taken van het College van Kerkrentmeesters:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van de actie Kerkbalans.
 • Het innen van de vaste vrijwillige (VVB) van de gemeenteleden.
 • Het doen van alle betalingen voor de kerkelijke gemeente.
 • Het voeren van een correcte boekhouding.
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting en deze ter goedkeuring voorleggen aan de kerkenraad.
 • Het opstellen van de jaarrekening en deze, nadat de gemeente de gelegenheid heeft gehad deze te beoordelen en eventueel opmerkingen te maken, voorleggen voor definitieve vaststelling aan de kerkenraad.
 • Het bijhouden van het ledenregister van de kerkelijke gemeente.
 • Het verzorgen van het dagelijks onderhoud aan de gebouwen, inventaris en orgels.
 • Het plannen en verzorgen van groot onderhoud (inclusief restauraties) aan gebouwen, inventaris en orgels, zulks in samenspraak met de kerkenraad en met adequate informatie aan de gemeenteleden.
 • Het beheren van de beide begraafplaatsen en het voeren van een correcte administratie terzake.
 • Het zorgdragen voor het onderhouden van de beide begraafplaatsen.
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com