Wie is online

We hebben 66 gasten en geen leden online

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) kunt u niet meer zonder meer De Schakel lezen of het fotoalbum bekijken.
Hiervoor moet u eerst inloggen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij onze voorzitter.

Dhr. W.J. Jolink 0638104632

Log in om "De Schakel" te lezen of om het fotoalbum te bekijken..

Welkom op de voorpagina van de website van de Protestanste gemeente te Gendringen-Bontebrug.

Hier kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Wij weten dat deze site nog lang niet af is, dus als u nog informatie of aanmerkingen hebt neem dan even contact op met:

postmaster@pg-gendringen-bontebrug.nl

 

Wij zijn een groene kerk.

Voor informatie hierover klik hier.

Zoals gebruikelijk zijn in de kerkenraad alle ambten die in de kerk bestaan (ouderling, diaken en predikant) vertegenwoordigd.
Er wordt maandelijks vergaderd aan de hand van een vrij vaste en daardoor herkenbare agenda waarop vaste zaken terugkeren.
Na het intensieve proces van eenwording zal in de komende jaren de vormgeving van de nieuwe gemeente veel aandacht vragen. Plannen die gemaakt zijn zullen uitgewerkt gaan worden en alles zal getoetst moeten worden aan praktische haalbaarheid. Veel daarin zal mee afhangen van de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers.
De taak van de kerkenraad is in dit alles stimulans en begeleider te zijn. Het eigenlijke werk van vormgeving vindt plaats in de wijkteams en de verschillende werkgroepen. De kerkenraad volgt de zaken op de voet, vraagt om terugkoppeling en zal aanzetten tot een verantwoord tempo in de voortgang van het in de verenigingsstukken vastgelegde beleid.

Het moderamen zal in dit geheel doen wat haar taak is: het zorgvuldig voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen en het uitvoeren van de lopende zaken.

In de landelijke kerkorde staat dat de vergaderingen van de kerkenraad openbaar zijn. In de plaatselijke regeling mag een gemeente de plaatselijke gewoonte vaststellen. Onze vergaderingen zijn openbaar. Voordat u een vergadering bezoekt, verzoeken we u de voorzitter daarvan op de hoogte te stellen. Dit graag een week voordat de vergadering plaatsvindt. De voorzitter kan dan rekening houden met de volgorde van de te bespreken punten. Het kan namelijk voorkomen dat bepaalde punten niet in de openbaarheid kunnen worden besproken, omdat de privacy in het geding is. Elk jaar zijn er twee vergaderingen, die een bezinningsonderwerp als thema hebben. Deze vergaderingen kunnen niet bezocht worden door gemeenteleden.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com