Wie is online

We hebben 70 gasten en geen leden online

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) kunt u niet meer zonder meer De Schakel lezen of het fotoalbum bekijken.
Hiervoor moet u eerst inloggen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij onze voorzitter.

Dhr. W.J. Jolink 0638104632

Log in om "De Schakel" te lezen of om het fotoalbum te bekijken..

Welkom op de voorpagina van de website van de Protestanste gemeente te Gendringen-Bontebrug.

Hier kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Wij weten dat deze site nog lang niet af is, dus als u nog informatie of aanmerkingen hebt neem dan even contact op met:

postmaster@pg-gendringen-bontebrug.nl

 

Wij zijn een groene kerk.

Voor informatie hierover klik hier.

Op 31 december 2009 worden bij de notaris de akten ondertekend die de vereniging van de Hervormde Gemeente te Gendringen-Megchelen-Netterden en de Gereformeerde Kerk te Silvolde-Gendringen tot een feit hebben gemaakt. Een vereniging van twee kerken die gestalte heeft gekregen in een vrij korte periode vanaf het moment dat tot samengaan werd besloten.
Aan dit proces is een periode voorafgegaan waarin een vijftal gemeenten in de regio langs de Oude IJssel intensief de hoofden bij elkaar hebben gestoken met het oog op een op termijn te vormen streekgemeente. Betrokken gemeenten waren de hervormde gemeenten te Etten-Ulft, Terborg, Silvolde en Gendringen en de gereformeerde kerk Gendringen-Silvolde. Door deze kerken is de Werkgroep Regionaal Kerkelijk Samenwerking (WRKS) opgericht, die als opdracht de doordenking van mogelijkheden tot streekgemeentevorming. Met veel enthousiasme is in deze werkgroep gewerkt, echter om een aantal redenen bleek het gestelde doel een flinke stap te ver.
De WRKS vindt haar voorlopig einde.
Dat betekent niet dat er in de regio stil gezeten wordt.
Tussen de hervormde gemeenten van Etten-Ulft en Terborg vindt na samenwerking uiteindelijk een fusie plaats.

Tussen de Hervormde Gemeente Gendringen-Megchelen-Netterden en de Gereformeerde Kerk Silvolde Gendringen bestaat al enige jaren samenwerking op een aantal fronten. Zo is er regelmatig overleg op moderamenniveau, zijn er een aantal gezamenlijke diensten en is er samenwerking op het gebied van de cathechese door deelname in de regionale cathechese werkgroep.
Als in de gezamenlijke kerkdiensten ook de twee sacramenten worden gevierd dient zich de vraag aan wat een veel intensievere samenwerking nog in de weg zou kunnen staan. Vanaf dat moment wordt het overleg intensiever en frequenter, worden de kerkenraden en de gemeenten betrokken en wordt het proces van samengaan daadwerkelijk ingezet.
Op 16 april 2008 wordt de federatieregeling vastgesteld en ondertekend, een belangrijke stap op weg naar vereniging van de beide gemeenten. Daarna worden op een zorgvuldig en transparant traject de noodzakelijke stappen gezet die ons uiteindelijk samenbrengen aan de tafel van de notaris.

Eén van de belangrijkste doelen die de pasgevormde gemeente voor ogen staat is de twee voormalige gemeenten zo goed mogelijk met elkaar te laten mengen. Dat proces is volop gaande en hoewel het hier daar voor gemeenteleden danig wennen is, mag gezegd worden dat we ook flink op weg zijn in de richting van eenwording.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com