Wie is online

We hebben 57 gasten en geen leden online

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) kunt u niet meer zonder meer De Schakel lezen of het fotoalbum bekijken.
Hiervoor moet u eerst inloggen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij onze voorzitter.

Dhr. W.J. Jolink 0315328139 of 0638104632

Log in om "De Schakel" te lezen of om het fotoalbum te bekijken..

Welkom op de voorpagina van de website van de Protestanste gemeente te Gendringen-Bontebrug.

Hier kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Wij weten dat deze site nog lang niet af is, dus als u nog informatie of aanmerkingen hebt neem dan even contact op met:

postmaster@pg-gendringen-bontebrug.nl

 

Wij zijn een groene kerk.

Voor informatie hierover klik hier.

Liturgie

Wilt u deze dienst of een eerdere dienst van onze kerk beluisteren, klik dan op onderstaand logo. 

kerkdienstgemist

 

 

 

Liturgie voor de dienst van zondag 21 juli; 10.00 kapel Megchelen.

 

DE VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Oefenlied

Drempelgebed

  1. Onze hulp is in de naam van de Heer
  2. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
  3. Gij, die ons hart aanziet en onze diepten peilt,
  4. BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
  5. Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf:
  6. HEER, VERGEEF ONS!
  7. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
  8. GEEF ONS UW GENADE!

 

Aanvangslied: LB 280: 1,2,3,4,7 - De vreugde voert ons naar dit huis

 

Groet

 

Gebed om ontferming

Gloria: LB 302: 1 - God in den hoog' alleen zij eer

 

Kort gesprekje met de kinderen

Vredegroet

  1. De vrede van de Eeuwige is met u allen
  2. EN ZIJN GENADE IS MET U!

           

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schrift

            ....zo bidden wij u:

            LB: 319, 1 en 7 - Alles wat er staat geschreven

 

Eerste Schriftlezing - Psalm 15- vrij (H. Oosterhuis)

 

Wie mag

te gast zijn in uw tenten

wonen zelfs

in uw huis hoog in de bergen

uitzicht wijd?

 

Doe recht

spreek waarheid laster niet

hebt Gij gezegd,

wees trouw

verloochen niet je naaste

die een mens is zoals jij.

 

Doe het goede

leen royaal je geld uit, zegt Gij.

Vraag geen rente -

neem nooit één steekpenning aan.

 

Doe het goede, wankel niet

zegt Gij

wees sterk en wankel niet.

 

Gezegend om uw woord

gezegend om uw naam

IK-zal-er-zijn-voor-jou.

 

En wankel niet.

 

Antwoordpsalm: LB 15: 1,2  - Wie zult Gij noden in uw tent

 

Tweede Schriftlezing - Lucas 10: 38-42

 

Toen ze verderop trokken ging Jezus een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.
Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Marta heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.'

 

Lied: LB 15: 3,4

 

Verkondiging - Stilte - Orgelspel

Lied: LB 973 - Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN

 

Gebeden

            Dankgebed - Voorbede - Stil gebed - Onze Vader

Inzameling van de gaven

            1e collecte: Orange Babies

            2e collecte: Kerk

           

            tijdens de collecte: Orgelspel

 

Slotlied: LB 418 - God, schenk ons de kracht

 

Zending en zegen - AMEN. AMEN. AMEN!

 

Webdesign: Gerard Bongers