Wie is online

We hebben 81 gasten en geen leden online

I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) kunt u niet meer zonder meer De Schakel lezen of het fotoalbum bekijken.
Hiervoor moet u eerst inloggen.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u opvragen bij onze voorzitter.

Dhr. W.J. Jolink 0638104632

Log in om "De Schakel" te lezen of om het fotoalbum te bekijken..

Welkom op de voorpagina van de website van de Protestanste gemeente te Gendringen-Bontebrug.

Hier kunt u kennismaken met onze kerkelijke gemeente en haar activiteiten.
Wij weten dat deze site nog lang niet af is, dus als u nog informatie of aanmerkingen hebt neem dan even contact op met:

postmaster@pg-gendringen-bontebrug.nl

 

Wij zijn een groene kerk.

Voor informatie hierover klik hier.

 

Wat is diaconaat?

Jezus Christus vatte de tien geboden pakkend samen:
"Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf."
Het liefhebben en dienen van je naaste, dat is diaconaat. Het is ervoor zorgen dat de armen, zieken en eenzamen in de gemeente geholpen worden.
Maar niet alleen binnen de gemeente, ook daarbuiten.
Diaconaat is erop gericht de gemeente te laten functioneren als dienende christelijke gemeenschap.

Roeping.

Diaconaat is een roeping, een opdracht voor de kerk en voor ieder gemeentelid.
Diakenen zijn de aanvoerders van het diaconale werk. Diaconaat kun je zien als het maatschappelijk werk van de kerk. Diakenen staan naast mensen die in de problemen zitten. Binnen of buiten de kerk. Denk aan het begeleiden van iemand met schulden ( z.g. schuldhulpmaatjes), aandacht vragen voor mensen, die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, b.v. de bloemendienst, onze acties met omliggende gemeenten voor Irpanani, maar ook het mede organiseren van de vakantieweken voor mindervaliden (IKA).
Diakenen verzorgen de collecte in de dienst en dekken de tafel voor het avondmaal. Het geld dat opgehaald wordt is bedoeld voor diaconaal werk.

Praktisch.

Vaak wordt diaconaat in één adem genoemd met pastoraat. Met pastoraat bedoelen we de zorg voor het geestelijk welzijn, het geloofsleven.
Maar dat is meer het werk van de predikant of ouderling. Een diaken geeft bijstand in fysieke, materiële en sociale noden. Diaconaat is vooral praktisch. Je doet het met je handen, ogen en oren. Je helpt waar dat (even) nodig is en komt op voor de rechten van mensen in de knel.

Goed doen en recht doen.

De woorden barmhartigheid en gerechtigheid komen veel voor in teksten over diaconaat.
Barmhartigheid betekent goed doen, omdat je meeleeft met anderen.
Bij gerechtigheid gaat het erom, dat er ook iets aan de oorzaak van het kwaad wordt gedaan, dat de structuur ten goede gekeerd wordt. Dus je helpt de armen, maar je kaart tegelijkertijd de problemen aan bij bv. de overheid.

Barmhartigheid is een beweging

Barmhartigheid is een beweging,
een beweging van zien - bewogen worden -
in beweging komen
een drieslag die telkens weer gebeurt

De eerste stap is de ander echt zien
in zijn kleinheid en naaktheid
en in zijn menselijke waardigheid en uniek-zijn

De tweede stap is je door de ander laten raken
de ander doet je wat
je laat hem of haar bij je binnen

En de derde stap is in beweging komen
oversteken naar de ander,
je tot een naaste maken
De beweging van barmhartigheid.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com